Make your own free website on Tripod.com
 
  น้าแรก  l ประวัติ  l  การให้บริการ  l โครงสร้างหน่วยงาน  l  แผนที่ l  สถิติ
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์      ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานของเรา ได้ที่  0853887297 หรือ0866588450    email :  spn_it@hotmail.com
 

HEADER HERE


  

 

 

 

      ตารางการให้บริการของสถานีอนามัยบ้านพันหลัง

วัน

เช้า

บ่าย
จันทร์ คลินิกทั่วไป เยี่ยมบ้าน
อังคาร คลินิกผู้สูงอายุ เยี่ยมบ้าน
พุธ คลินิกสุขภาพเด็กดี เยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดี คลินิกวางแผนครอบครัว บริการให้คำปรึกษา
ศุกร์ คลินิกทั่วไป อนามัยโรงเรียน

              .ให้บริการคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

               ให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีน  ทุกวันพุธ   สัปดาห์ที่ 2  ของเดือน

 

ตารางการให้วัคซีนแก่เด็ก

อายุ วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก
ไอกรน
โปลิโอ หัด ไข้สมองอักเสบ
แรกเกิด เข็มที่ 1 เข็มที่ 1        
2 เดือน   เข็มที่ 2 เข็มที่ 1 เข็มที่ 1    
4 เดือน     เข็มที่ 2 เข็มที่ 2    
6 เดือน   เข็มที่ 3 เข็มที่ 3 เข็มที่ 3    
9-12 เดือน         เข็มที่ 1  
1 ปี ครึ่ง     เข็มที่ 4 เข็มที่ 4   เข็มที่ 1
ห่างไป 1เดือน           เข็มที่ 2
3 ปี           เข็มที่ 3
4 ปี     เข็มที่ 5 เข็มที่ 5    

 

 

 

 

 

HOME

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom