Make your own free website on Tripod.com
 

  น้าแรก  l ประวัติ  l  การให้บริการ  l  โครงสร้างหน่วยงาน l  แผนที่ l  สถิติ   

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      

.:: ประชาชนสุขภาพดี ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ระบบบริการมีคุณภาพ          ::.
สนับสนุนโดย   หจก. คลินิกคอม cliniccom
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

   HEADER HERE

ผลงานเด่น

วิสัยทัศน์
ประชาชนสุขภาพดี
ทุกภาคีเครือมีส่วนร่วม
ระบบบริการมีคุณภาพ

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    แบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง
    และมีประสิทธิภาพ
2.  สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพในชุมชน
   มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
3.   มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    ให้ได้มาตรฐาน
4. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุก
    อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
   2. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
    ให้มีความเข้มแข็ง
3.  พัฒนาระบบงานศูนย์สุขภาพชุมชน
  โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

เรื่องน่ารู้

เพื่อน อสม.

เว็บบอร์ด

ห้องสนทนา

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อสอบถาม

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ต.สำราญราษฎร์
    ใกล้บ้าน ใกล้ใจ สร้างนำซ่อม

สมุดเยี่ยม

Forums Pole
       

เริ่มนับวันที่ 1 ธ.ค.2549

Knowledge  Management (KM)

link website สุดฮ็อต

free hit counters
free hit counters

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กดเชื่อมโยงไปยัง  

เริ่มตรวจสอบวันที่ 2 เม.ย 2550

www.gotoknow.org/profile/supanut

 

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในการทำงานและบันทึกปัญหาต่างๆ

   จากการทำงาน  
     
     
     
     
     
     

สำรวจความคิดเห็น
( คลิกลิงค์)

ประกาศ    กิจกรรมเดือนนี้

รับเรื่องร้องทุกข์
ปัญหาจากการบริการ
การปรับปรุงเว็บไซค์
ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมในดอยสะเก็ด
ผลการประเมินความดีความชอบ
 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกในรายการ
Forum Pole และ เว็บบอร์ดSearch In Search In Google

 ทำนายฝัน


upload data

 
ควรปรับปรุงอะไรในเว็บไซด์
สีสัน
เนื้อหา
โครงสร้าง
ตัวอักษร
ภาพเคลื่อนไหว
เว็บลิงค์


ข่าวใหม่
เกณฑ์การแบ่งโนนัส สสจ.ชม

การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอดอยสะเก็ด
วันที่ 20 มีนาคม 2550 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

   

 

   

เว็บบริการอื่น ๆ

กิจกรรมพิเศษ

link website ที่สำคัญ

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 

ตรวจสอบสิทธิ
สรรพากร  

สปสช
สมุดหน้าเหลือง  

รับ-ส่งข้อมูล Efiling
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์  

สสจ.เชียงใหม่
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)  

เรียนออนไลน์ ก.พ.
ค้นรหัสไปรษณีย์  

เข้าเรียนออนไลน์
เช็คเที่ยวบิน  

กบข. บำเหน็จบำนาญ
จองตั๋วการบินไทย  

สมาคมหมออนามัย
ตารางเดินรถไฟ  

สปรส. สนง.ปฏิรูป
ตารางเดินรถเมล์

แนะนำรอบเมืองเชียงใหม่

 

ตรวจสลากกินแบ่ง
ตารางเดินรถ บขส.      

ประเมินอัมพฤกษ์
ห้องสมุดกฎหมาย  

 

 

เว็บ.ลงข้อมูล อสม.
ห้องสมุดดิจิตอล      

เชียงใหม่ 108 ลิงค์
เว็ปไซต์ประจำจังหวัดเชียงใหม่      

สหกรณ์ออมทรัพย์ สส.ชม.
ข้อมูลอำเภอบริการประชาชน      

ธุรกิจสุขภาพเชียงใหม่
ฟรีตัวนับ บริการอื่นๆ      

สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
Eduzones      

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ห้องสมุด link All      

ม.ราชภัฏ
เว็บไซต์รัฐบาลไทย      

มหาวิทยาลัย link
playgame-online.com      

เว็บ อบต.อบจ. ทั่วประเทศ
ทะเลไทย      

พิษณุโลก
         

www.google.co.th
             

ปฏิทินแผนงาน

ฟังเพลงออนไลน์

 Chat ผ่านเว็บ

 

  Broadcast Thai Television

 

เพลงตามคำขอ

 

     
     
     
     
     


12/04/2550 11:14:17

     
     
       
       
       
       
       
         
 

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom