Make your own free website on Tripod.com
 

 
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์      ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานของเรา ได้ที่  0853887297 หรือ0866588450    email :  spn_it@hotmail.com
 

HEADER HERE

  • ติดต่อสอบถาม


  

 

 

 

 

 

  

   ติดต่อสอบถาม   สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  หมู่ 4  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด

   จังหวัดเชียงใหม่     โทร  0-8538-87297 

    นางเพิ่มตา   วงค์ใหญ่         เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6    โทร  0849860340

    นางชฎาพัณณ์   ชัยยศสกุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6       โทร   0861874648

    นายศุภณัฐ      อินธรรม        นักวิชาการสาธารณสุข   6                 โทร  0866588450

         e-mail :  spn_it@hotmail.com      inthum@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom