Make your own free website on Tripod.com
 

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์
sumranraj healthcenter

  น้าแรก  l ประวัติ  l  การให้บริการ  l โครงสร้างหน่วยงาน  l  แผนที่ l  สถิติ
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์      ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานของเรา ได้ที่  0853887297 หรือ0866588450    email :  spn_it@hotmail.com
 

HEADER HERE

  • เพื่อน อสม.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลสำราญราษฎร์
 

หมู่

บ้าน

จำนวน ( คน )
1 ร้องต้นขาม 9
2 สันต้นม่วงเหนือ 10
3 ป่าสักหลวง 14
4 พันหลัง 10
5 ป่าเหมือด 11
6 สันมะเกี๋ยง 9
7 ต้นผึ้ง 10
8 สันโป่ง 8
รวมทั้งหมด 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom