Make your own free website on Tripod.com
 

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์
sumranraj healthcenter

  น้าแรก  l ประวัติ  l  การให้บริการ  l โครงสร้างหน่วยงาน  l  แผนที่ l  สถิติ
สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่     50220          โทร  08-5388-7297                ยินดีต้อนร้บท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์              พัฒนาโดยทีมงานชุมชนคนไอทีดอยสะเก็ด             spp_it@hotmail.com     สนับสนุนโดยคลินิกคอม      
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานีอนามัยบ้านพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์      ท่านสามารถให้คำแนะนำและติดต่อทางทีมงานของเรา ได้ที่  0853887297 หรือ0866588450    email :  spn_it@hotmail.com
 

HEADER HERE


  

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยบ้านพันหลัง

 

อำเภอดอยสะเก็ด
---------------นายอำเภอดอยสะเก็ด---------------

คปสอ.--------------สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด----------รพช.
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง
นางเพื่มตา     วงศ์ใหญ่
นางชฎาพัณณ์  ชัยยศสกุล
นายศุภณัฐ    อินธรรม

ศสมช.
อาสาสมัครสาธารณสุข

 

                                    สายบังคับบัญชา                                      สายการประสานงาน

 

นางเพิ่มตา   วงศ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6
หัวหน้าสถานีอนามัย

นางชฎาพัณณ์   ชัยยศสกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

นายศุภณัฐ    อินธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข 6

HOME

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 บ้านพันหลัง  ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail :
spn_it@hotmail.com  โทรศัพท์ : 0-8538- 87297
Copyright 2007  by cliniccom